UNIFORME COMPLET SALMÓ

65,00 €

Uniforme ballet de 3 a 12 anys

- Faldilla 20 €

- Mallot 25€

- Jaqueta 20€

+ 12 ANYS 

Mallot lila 25€

Faldilla lila 25